SveReFo och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och forskning.

Stipendiet syftar till att uppmuntra forskning om och utveckling av teamsamarbete inom reumavården för att skapa mervärde och förbättrad livskvalitet hos personer med reumatisk sjukdom.

De/Den nominerade ska vara medlem i SveReFo och arbeta kliniskt med forskning och/eller utbildning med fokus på reumatikervården.

Stipendiesumman är 50 000 kr.

Sista ansökningsdag är den 9 maj 2020.

Stipendiet skall användas för utvecklings- eller forskningsprojekt kopplat till reumatologiområdet inom en 2 års period.

 

Ansökan SVEREFO och Pfizers stipendium

Ange namn

Ange yrke

Ange telefon

Ange e-postadress

Invalid Input

Beskriv och motivera tydligt hur ditt projektet/Du har bidragit till något av följande (max 500 ord)

  • förbättrat omhändertagande av reumapatienter
  • implementering av evidensbaserad forskning i den kliniska verksamheten
  • nytänkande och innovation inom reumavården
  • förbättrat samarbete mellan professionerna
  • tydlig patientmedverkan i utvecklingsarbete/forskning
Felaktig inmatning

Beskriv hur du planerar att använda stipendiet i ditt fortsatta arbete (max 500 )

Felaktig inmatning

Bifoga CV med information om utbildning, yrkeserfarenhet, deltagande i projekt/studier, publikationer och andra meriter

Felaktig inmatning

Klicka i rutan