Om våra stipendier

Hos SveReFo kan man söka två typer av stipendium, SveReFo stipendium och SveReFo och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och forskning.

För att söka SveReFo stipendium ska ansökan ligga i linje med SveRefo:s syfte som är:

  • möjliggöra informellt utbyte av yrkeserfarenheter
  • förmedla kontakt mellan olika grupper intresserade av likartade projekt
  • uppmuntra forskning och utveckling över yrkesgränserna
  • skapa ekonomiska förutsättningar for tvärvetenskapligt arbete
  • verka för internationellt samarbete

SveReFo och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och forskning tilldelas en person eller ett projekt som har bidragit till förbättrat omhändertagande av reumapatienter, implementering av evidensbaserad forskning, nytänkande och innovation inom reumavården, förbättrat samarbete mellan professionerna eller tydlig patientmedverkan i utvecklingsarbetet/forskning

Se respektive flik för mer information.