Stipendieansökan SveReFo

Stipendieansökan SveReFo 2023

Ansökan är nu stängd och öppnar igen 2024

Stipendieansökan SveReFo för både fysiska/digitala konferenser/kurser och studiebesök

Behörig att söka är medlem i SveReFo som ej erhållit SveReFo stipendium de senaste 2 åren. Medlemskap i någon av de fem yrkesföreningarna (Sektionen för reumatologi (Fysioterapeuterna), FRS (Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige), Svensk Kuratorsförenings Reumasektion, Sveriges, Arbetsterapeuter, SRF (Svensk Reumatologisk Förening, Svensk Reumakirurgisk Förening) innebär automatiskt medlemskap i SveReFo. Stipendiet är personligt och kan ej överlåtas till någon annan.

Ansökan ska ligga i linje med SveRefo:s syfte som är:

  • möjliggöra informellt utbyte  av yrkeserfarenheter
  • förmedla kontakt mellan olika grupper intresserade av likartade projekt
  • uppmuntra forskning och utveckling över yrkesgränserna
  • skapa ekonomiska förutsättningar för tvärvetenskapligt arbete
  • verka för internationellt samarbete

Övriga kan söka medlemskap utifrån någon av följande kriterier: 

  • arbetar kliniskt, forskning och/eller utbildning med fokus på reumatikervård.
  • innehar ett legitimationsyrke och/eller innehar ett yrke som bygger på god evidens.

Stipendiat förbinder sig att skriva en rapport om vad stipendiet användes till, höjpunkter och vad du tar med dig till din kliniska verksamhet. Rapporten ska omfatta cirka en A4 och kommer att publiceras på SvReFos hemsida.

Prioriteringar 2023:

  • 1. Gemensam teamansökan, minst två professioner (max en per profession).
  • 2. Abstrakt accepterad för presentation. 
  • 3. Övriga ansökningar.

 

I följande länk hittar man ansökningsformuläret  ANSÖKAN

Inkom med ansökan senast 230301.


Vid frågor går det bra att kontakta Malin Regardt, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

    

Ange namn

Ange yrke

Ange telefon

Ange e-postadress

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ange om ni sökt ekonomiska medel för samma ändamål

Ange ändamål

Ange tidsperiod

Ange sökt summa

Ange beskrivning

Ange kostnadskalkyl

Du måste godkänna villkoren

Klicka i rutan

Inkom med ansökan senast 230301.

Vid frågor går det bra att kontakta Malin Regardt, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.