Länkar

 

Länkar

 

Reumatikerförbundet

Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige

Svensk Reumatologisk Förening

Fysioterapeuterna

Svensk kuratorförening

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Paediatric Rheumatology European Society

Pediatric Rheumatology INternational Trials Organisation (PRINTO)

European League Against Rheumatism

American College Of Rheumatology

FRÅ, Föreningen & Projektet Rörelseorganens Årtionde

Nordiskt reumaråd

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

Star-Etic

CARE

 

 

Länkar till andra länders motsvarigheter till SveReFo

Norge: NIOR   www.nrrk.no

Danmark: Danish interdiciplinary rheumatology forum (DIRF)
www.gigtforeningen.dk/DIRF

England: British Health Professionals in Rheumatology http://www.rheumatology.org.uk/bhpr/