• Sök stipendiet SveReFo Pfizer 

Ansökan är öppen till och med 210418

 • Reumadagarna Stockholm 2021  

Anmälan är nu öppen för Reumadagarna i Stockholm 15-17 September. https://mkon.nu/reumadagarna2021

 

 • Sök stipendium hos SveReFo

Ansökan är öppen till och med 210401

 

 • Allmän rapport EULAR 2020

EULAR Frankfurt 2020

 

 • Sök Forskningsanslag hos Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundets ansökningswebb för forskningsanslag som delas ut 2021 är öppen för ansökan från och med måndag 22 juni 2020. Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. Den 30 september 2020 är sista ansökningsdagen. Varmt välkommen att ansöka ! Mer information finner du här https://reumatiker.se/forskning/for-forskare/sok-forskningsanslag-fran-reumatikerforbundet/ 

 

 •  Reumatikerförbundets riktade insats för rehabiliteringsforskning 24 augusti - 30 september

 Se fullständig information finns i dokumentet Reumatikerförbundets riktade insats för Rehabiliteringsforskning

 

 • Svensk Reumatologisk Föreings Årsdag

https://svenskreumatologi.se/kalender/event/svensk-reumatologisk-forenings-arsdag/

 

 •  REUMADAGARNA i Stockholm 2020 blir Reumadagarna 2021 

https://svenskreumatologi.se/reumadagarna-stockholm-2020-blir-reumadagarna-stockholm-2021/

 

 • EULAR 2021 Paris 2-5 Juni

 

 • The Myositis Association has a competitive grant program for inovative pilot research into any type of immune-mediated myositis

Fellowship funding is available for $50,000 per year for 2 years. Pilot project grant funding is available for a maximum of $100,000 per year for 2 years. For more information https://www.myositis.org/research/tma-grants-fellowships/research-funding-opportunities/

 

 

 • Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium

Reumatikerförbundet delar varje år ut ett vårdforskningsstipendium på 25 000 kronor. Stipendiaten ska vara nydisputerad (under de senaste åren) sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området reumatologi/rörelseorganens sjukdomar. För mer information gå in på webbsida https://reumatiker.se/forskning/for-forskare/stipendium/vardforskningsstipendium/. Nomineringstiden går ut den 30 april.

 

 • Reumatikerförbundets och Pfizers stipendium för framstående forskning till Nanna Svartz minne

Syftet med stipendiet är att uppmuntra till patientnära forskning i Sverige och att bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet. Summan är på 150 000 kronor. Gå in på https://reumatiker.se/forskning/for-forskare/stipendium/till-nanna-svartz-minne/. Sista ansökningsdag den 30 april.

 

 • Reumatikerförbundet  i samarbete med Elsa Science AB söker patientdeltagande för att utveckla Elsa appen

Elsa Science AB har ett samarbete med Reumatikerförbundet. Elsa är en start-up inom ehälsa och life science som ämnar att bygga en plattform för patientdriven forskning som ska leda till bättre hälsa, prevention och läkemedel. Elsas största mål är att kunna vara ett hjälpmedel och inspiration till ökat välmående och förbättrad hälsa för den som lever med en kronisk sjukdom. Elsa behöver hjälp av personer med RA för att fånga upp hur verktyget kan användas på bästa sätt, för att skapa största möjliga nytta för dessa personer. De undrar om ni skulle kunna sprida informationen om Elsa till era patienter, så att de kan testa Elsa och vara med och vidarutveckla Elsa. Du kan läsa mer om Elsa och hur du laddar ner Elsa på www.elsa.science

Anmäl ditt intresse till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så förser hon dig med mer information.

   

 • Nytt regionalt vårdprogram 2017 för reumatiska sjukdomar i Sockholms läns landsting

Nu finns ett regionalt vårdprogram i Stockholms Läns Landsting. Vårdprogrammet beskriver reumatologiska behandlingar, tydliggör vårdprocesser och remitteringsvägar. Innehållet baseras på omfattande klinisk erfarenhet och så långt som möjligt på vetenskaplig evidens. Syftet är att ge underlag och rekommendationer och därmed förutsättningar för tidig upptäckt, utredning och optimal vård samt gott omhändertagande av vuxna som har drabbats av eller riskerar drabbas av reumatisk sjukdom.

Se hela vårdprogrammet på följande länk http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/vardprogram/rvp-reumatiska-sjukdomar_20172.pdf

 

 

 • EULARs "School of Rheumatology"

Det har lanserats "The School of Rheumatology" som har en webbaserad utbildning för HP, den innehåller 8 moduler som man ska färdigställa inom 1 år. Tanke är att alla hälsoprofessioner ska få en basutbildning i reumatologi inom hela Europa oavsett profession. Sverefo kommer att jobba för att denna utbildning ska få acceptans inom de olika yrkesförbunden för att den ska kunna accepteras inom specialistutbildning för olika HP professioner. Mer information om utbildningen ses på följande länk https://www.eular.org/edu_online_course_hpr.cfm

 

 • Kalender

Se EULARs kalender för årets alla event https://www.eular.org/calendar.cfm 

 

 • Socialstyrelsens kurskatalog

Här kan du hitta kurser, det finns kurser inom flera område, något som kan vara intressant? https://utbildning.socialstyrelsen.se/totara/coursecatalog/courses.php

 

 
 • Här kommer info om tRAppen, en ny webbtjäst för patienter med reumatiska sjukdomar

tRAppen är en mobilanpassad webbtjänst som förhoppningsvis kommer att hjälpa patienter med inflammatoriska sjukdomar att ta ansvar för och påverka sin hälsa genom att upprätthålla regelbunden fysisk aktivitet och träning. tRAppen utvecklades av fysioterapeut och med dr Åsa Revenäs. För att läsa om utvecklingen av tRAppen i Åsas avhandling gå in på http://ki.se./nvs/trappen

För mer information logga in på https://kiedit.ki.se/nvs/ny-app-ska-hjalpa-patienter-med-ledgangsreumatism-till-vardagsmotion

 

 • Forskningsnyheter

Reumatikerförbundet uppdaterar i sin hemsidan allt om reumatologisk forskning och relaterade nyheter. Du kan hitta intressant läsning om det som pågår! https://www.reumatikerforbundet.org/tag/forskning/

 

 

 • Reumatikerförbundets träningsblogg

 Gå in på länken! www.reumatikerforbundetstraningsblogg.blogspot.se Där du kan hitta fräsch och frisk information om träning och pågående aktiviteter. Redaktören är Elin Löfberg som är sjukgymnast och specialist inom reumatologi. 

 

 • Intressant läsning! Nya artiklar

 Har Du några intressanta tips som Du vill dela med Dig! Maila gärna till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  

 • Boktips!

- "När livet slår ut" av Russ Harris, ACT i svåra stunder. (Natur och Kultur)

- "Krisstöd" av Sara Hedrenius och Sara Johansson. Vid olyckor, katastrofer och svåra händelser / Att stärka människors motståndskraft. (Natur och Kultur)

- "Fysisk aktivitet vid reumatiska sjukdomar". Noggran vägledning om lämpliga aktiviteter för olika tillstånd med evidensbaserade rekommendationer, utvärderingar och hur man motiverar till fysisk aktivitet. Redaktör Christina H. Opava.

- "Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelse apparaten". Redaktörer Eva Kosek, Jon Lampa och Raph Nisell.

 

 • Våld i nära relationer

Informationsbroschyren om våld i nära relationer är utarbetad av Margaretha Lundin som är kurator på Kärnsjukhuset i Skövde. Hämta broschyren HÄR

Ett Kunskapscentrum om våld i nära relationer finns i Stockholm.  Mer information hittar man på www.uppdragsguiden.sll.se sök i sökfältet på våld i nära relationer.